zaterdag 17 november 2018

270. Blokkeer-Friezen worden gediscrimineerd

Op 9 november 2018 werden door de rechtbank in Leeuwarden taakstraffen uitgesproken tegen 34 Friezen die op 18 november 2017 een snelweg bij Joure hebben geblokkeerd. Zij wilden daarmee voorkomen dat actievoerders in drie bussen uit Amsterdam het vrolijke kinderfeestje van de landelijke intocht van Sinterklaas zouden verstoren. Deze blokkeer-Friezen en hun eveneens veroordeelde voorvrouw Jenny Douwes gaan tegen deze, in hun ogen veel te zware, straf in beroep. Waarom bedreigt deze uitspraak het eeuwenoude vreedzame Friesland waarover ik eerder een blogserie schreef? (Zie naschrift hieronder).

Het belang van het poldermodel
De Friese taal en cultuur hebben zich reeds eeuwenlang staande weten te houden tegen vijandige aanvallen in. Het zoeken naar vreedzame oplossingen was en is een welbegrepen eigenbelang in de eeuwige strijd tegen het oprukkende water. Wie leeft achter dijken begrijpt de betekenis van het door de Friezen uitgevonden poldermodel. Dus zo weinig mogelijk energie steken in het elkaar bestrijden en zo veel mogelijk problemen oplossen in goed overleg tussen alle betrokken. Dit staat haaks op iedere vorm van discriminatie.

Ongelijke behandeling inzake wegblokkades
Dat de wegblokkade strafbaar was, wordt door niemand ontkend. Wat wel een regelrechte vorm van discriminatie is, zijn de zware straffen die de rechtbank heeft uitgesproken. Er zijn talloze recente voorbeelden van wegblokkades die niet vervolgd werden. Ik noem bv. wegblokkades door politieagenten (!), (koekje van eigen deeg: geestverwanten van de nu geblokkeerde activisten), boeren met trekkers, vrachtwagenchauffeurs en feestvierende Ajax- en Erdogan-aanhangers. Blokkeer-Friezen wel zwaar straffen en alle anderen niet, roept grote weerstand op bij al diegenen die voorstander zijn van gelijke behandeling.

Door voorwaardelijke taakstraffen op te leggen had de rechtbank enerzijds recht gedaan aan de wetgeving en anderzijds tegenover derden duidelijk gemaakt dat ook zij kans lopen op vervolging. Nu heeft de rechtbank olie gegooid op het vuur in plaats van op de golven.

Grondrechtenafweging vindt niet plaats
Ernstiger nog is de heiligverklaring van de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie. Het is de taak van een rechter om te komen met een belangenafweging tussen grondrechten. De actiegroep wenst geen gebruik te maken van het poldermodel, kan al jaren iedere dag en op elke plaats haar als agressief ervaren beschuldigingen van racisme kwijt, en kiest voor acties die de veiligheid van kleine kinderen in gevaar brengt (zoals de verstoring van de intocht van Sinterklaas op 15 november 2014 in Gouda). Dit nalaten van een grondrechtenafweging is een uiterst zwaarwegende rechterlijke dwaling.

Angsten activisten wegen zwaarder dan kinderangsten
De rechtbank besteedt veel aandacht aan de kennelijk beangstigende ervaringen van de in bussen opgesloten activisten maar zwijgt over het kinderleed dat hun optreden had kunnen veroorzaken. Activisten zijn volwassenen die vrijwillig op weg gaan om op agressieve wijze andersdenkenden van racisme te gaan beschuldigen. Wegen hun belangen zwaarder dan die van kleine kinderen die naar een feestje denken te gaan maar door agressieve activisten worden overvallen? Waarom is in deze zaak door de rechtbank geen aandacht besteed aan het schenden van kinderrechten zoals vastgelegd in meerdere internationale verdragen? 

Vreedzaam Friesland in gevaar gebracht
Het verzaken van de rechtbank om blokkeer-Friezen gelijk te behandelen en om een afweging van grondrechten te maken en hun besluit om volwassen activisten belangrijker te vinden dan onschuldige kleine kinderen is een ernstige vorm van discriminatie die niet onweersproken mag blijven. Het is daarom goed dat de veroordeelden in hoger beroep gaan. En wat mij betreft tot in Europa omdat Nederlandse autoriteiten al eerder gefaald hebben om de in Europese verdragen vastgelegde rechten van Friezen te respecteren.Naschrift. Zie voor het vervolg: blogbericht 271, Het falen van het zwart-wit-denken.


Naschrift.
Op 19 november 2018 kondigt bovengenoemde Jenny Douwes aan bij de Raad van Europa een klacht in te dienen tegen de Nederlandse staat over haar discriminerende behandeling. Op 23 november 2018 wordt bekend dat 18 blokkeer-Friezen, waaronder Jenny Douwes, in hoger beroep gaan. Evenals het Openbaar Ministerie tegen alle blokkeer-Friezen. Op 3 december 2018 ziet het OM af van het hoger beroep tegen de 15 blokkeer-Friezen die niet in hoger beroep waren gegaan. Op 17 april 2019 bepaalde de rechter dat het DNA van blokkeer-Friezen zonder strafblad niet in de landelijke DNA data bank opgenomen mogen worden. Op 31 oktober 2019 komt het in hoger beroep tot lagere straffen. Inmiddels hebben op grote schaal boeren en bouwers snelwegen geblokkeerd zonder bestraffing.


Naschrift. Serie over vreedzaam Friesland
In blogbericht 257 beschreef ik de kennelijk vaak onbekende vreedzame geschiedenis van Friesland. In het blogbericht 258 besprak ik het heden van een vreedzaam Friesland en de (tot nu toe vergeefse) pogingen om aan die Friese taalvrede een einde te maken. In het blogbericht 259 maakte ik duidelijk dat vreedzaam Friesland wordt bedreigd door dikwijls onwetende media die vooroordelen verspreiden over Friese taal en cultuur. In blogbericht 260 vergeleek ik de strijd in (Frans)Vlaanderen met vredig Friesland. In het blogbericht 264 besprak ik een minder vredig incident: de moord op Marianne Vaatstra. We kunnen daarvan leren dat schreeuwers vaak in anderen vervolgen wat zij zelf trachten te verhullen. In het blogbericht 266 pas ik dat toe op de teleurstellende rechtszaak over de "Slag om Dokkum".

Naschrift. Racisme- en islamdiscussie
Deze groep berichten staat in de top tien van mijn blogberichten dankzij mijn reacties op het debat over Zwarte Piet: blogbericht 61 over Racisme?, nummer 224 over # MeToo (5) #IkOok (2) Een zwarte man als dader? (onder andere over de 'slag om Dokkum') en blog nummer 69 over Divagedrag tegen Zwarte Piet werkt averechts. Dit laatste bericht is nu ook beschikbaar in een Friese vertaling: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts.

De soms vermeende discriminatie op grond van afkomst en godsdienst speelt ook een rol in blogbericht 70 over de Turkse troebelen (1), nummer 110: Strategische blunders door 'antiracisten', nummer 142: Turkse troebelen (2), nummer 161: Turkse troebelen (3) en nummer 185: Turkse troebelen (4). Ook veel bekeken werden de blogberichten nummer 159: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (1), nummer 160: Boerkiniverbod? Naaktlopen! (2) (de sterkste stijger in deze groep) en nummer 170: Mijn tweede vlogbericht: boerkiniverbod?Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten