zaterdag 12 mei 2018

243. De onvrijheid van godsdienst (2)

Mijn blog wordt heel veel gelezen door studenten Nederlands in het buitenland. Het meest gekozen zoekwoord waardoor zij mijn blog vinden, luidt: Nederlands wereldtaal. In deze groep blogberichten over de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd wordt veel gekeken naar blogbericht 17, Disadvantaged by English. Het opgroeien in het Engels heeft vaak als nadeel dat men geen andere talen meer leert. Dat kan leiden tot culturele oogkleppen. In dit blogbericht bespreek ik de schadelijke gevolgen van het woord 'religion'. Met name voor homo/lesbische, humanistische en atheïstische minderheden wereldwijd.

Disadvantaged by English: 'religion'
Het Engels kent geen duidelijk onderscheid tussen de Nederlandse woorden 'godsdienst' en 'levensovertuiging'. Vanuit de wereldwijde humanistische beweging wordt getracht om de begrippen 'theistic religion' en 'life stance' in te voeren. Maar meestal wordt nog het begrip 'religion' gebruikt. Helaas wordt het onduidelijke woord 'religie' ook in Nederland gebruikt.

Voor de humanistische beweging is de vraag of er een of meerdere goden bestaan niet van wezenlijk belang. Humanistisch uitgangspunt is wel dat mensen de vrijheid en dus ook de verantwoordelijkheid hebben om zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven zonder het zelfbeschikkingsrecht van anderen aan te tasten. Het begrip 'religie' is hierover onduidelijk.

Het begrip 'godsdienst' is wel duidelijk. Iemand maakt zich ondergeschikt aan een hogere macht. Meestal wordt die macht geacht boven de democratische rechtstaat te staan. En dikwijls bestaat dan de neiging om anderen de wet voor te schrijven en andersdenkenden in hun zelfbeschikkingsrecht aan te tasten. Dit onderscheid is dus van wezenlijk belang. Aan de 'religie'-gebruikers moet dus steeds gevraagd worden of zij 'godsdienst' bedoelen.

Disadvantaged by English religion
Ook hier is de houding ten aanzien van homoseksualiteit een goede toetssteen. In bericht 19 schrijf ik over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging. Ruim een miljard mensen leven onder homovijandige oorspronkelijk Britse wetten. De Engelse staatskerk is nog tot op de dag van vandaag een godsdienstige factor in deze wereldwijde homovervolging. Strafbaarstelling van homoseksualiteit gaat vaak samen met achterstelling van humanisten, atheïsten en andere verdedigers van het mensenrecht op zelfbeschikking.

Grondwettelijk onderscheid tussen godsdienst en levensovertuiging
Bij de totstandkoming van de Grondwet van 1983 was ik als voorzitter van het Humanistisch Verbond betrokken. Zo werd de godsdienstvrijheid verbreed tot de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dat ging niet zonder slag of stoot. Zo wilden sommigen het begrip 'godsdienst' vervangen door het begrip 'religie'. Bij mijn verzet daartegen werd ik gesteund door die christelijke volksvertegenwoordigers die het woord 'godsdienst' wilden behouden. In het kader van de gelijke behandeling van het grondwetsartikel 1 werd zo voor het eerst het woord 'levensovertuiging' aan de desbetreffende artikelen in een grondwet toegevoegd.Naschrift. Nederlands wereldwijd
De groep blogberichten over de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd wordt vooral gelezen dankzij de opleidingen Neerlandistiek die van mijn blog gebruik maken. In deze groep werd het meest gekeken naar blogbericht 71 over Nederlands wereldtaal? gevolgd door nummer 17 over Disadvantaged by English, door nummer 22 over Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, nummer 12 over Handicapé par la francophonie, nummer 20 over over de Engelse vijandschap tegen het Nederlands: No Dutch please!, nummer 102 over Grenzenloos Nederlands, nummer 13 over Afrikaner identiteit, nummer 11 over Frankrijk & Nederland en blogbericht nummer 10 over Vlaanderen & Nederland.

Naschrift. Engels/Britse onderwerpen
De meest bekeken blogberichten over Engels/Britse onderwerpen zijn (in volgorde van populariteit) blogbericht nummer 19: "No sex please, we're British!", 17: Disadvantaged by English, nummer 22: Nieuw Holland & Nieuw Zeeland, 20: No Dutch please!, 44: Mediamanipulatie, nummer 140: Brexit? Schotland Exit!, 123: IHEU & Engeland, 79: Alan Turing (1912-1954), de weggestopte held, 66: Pride en blogbericht nummer 152: Brexit? Referendum exit! Het meest recente Engels/Britse blogbericht is nummer 198 over de vraag: Wat kunnen we van de Britse verkiezingen leren? Districtenstelsel deugt niet!

Naschrift. Humanisme
Het meest gelezen humanistisch bericht is nu nummer 65 over Verhullende statistieken. Vooral in Rusland was hier veel belangstelling voor: mogelijk vanwege de groeiende macht van de Russisch-orthodoxe kerk. Als tweede binnen dit thema eindigt nu nummer 24 over Pieter Admiraal (1929-2013) die wereldwijd een belangrijke rol speelde in de strijd voor legalisering van vrijwillige euthanasie. Dit blogbericht wordt in deze groep gevolgd door blogbericht 41 uit mijn humanistisch verleden over Piet Thoenes, van Dachau tot Utopia, nummer 123 over IHEU & Engeland (de grootste stijger in deze groep), nummer 55 over Godsdienstwaanzin, nummer 119 over IHEU & de Verenigde Staten, nummer 103 over Solidariteit, 46 over Jaap van Praag, grondlegger van de humanistische beweging, 25 onder de titel Godgeklaagd! en 7 over KGB & CIA. Deze blogberichten zijn terug te vinden in mijn memoires ('Humanisme als zelfbeschikking') die eind 2016 als boek verschenen.

Naschrift. Wereldwijde homovervolging
Het meest gelezen blogbericht hierover is nummer 29 over het homovijandige Rusland. Dat wordt in deze groep gevolgd door bericht 19 over de noodlottige Britse invloed op de wereldwijde homovervolging, door bericht 72 over het misleidend onderzoek naar het ontstaan van homoseksualiteit, door 4 over levensgevaarlijke preutsheid, door bericht 128 over Homovluchtelingen, door bericht 64 over homohaters, door het bericht 148 over de grootste aanslag op een homo/lesbische bijeenkomst in Amerika in Orlando, door het bericht 79 over Alan Turing (1912-1954), door blogbericht 66 over de emancipatiefilm Pride en door het bericht 31 over het vrijwel vergeten Oeganda-drama in zwart Afrika.Naschrift. Vlogberichten
Inmiddels zijn dertien vlogberichten verschenen:
1. Aanleiding memoires Rob Tielman, (het op twee na meest bekeken vlogbericht)
2. Boerkini's welkom op het naaktstrand, (het op een na meest bekeken vlogbericht)
3. Homo(zelf)haat,  
4. Tegen homoporno en voor homo-erotiek, (het meest bekeken vlogbericht)
5. Geweld en preutsheid in de VS,
6. Nederlandse en puriteinse tradities in de VS,
7. Frieslands 'iepen mienskip', (het meest bekeken Friese vlogbericht)
8. Friezen uitvinders poldermodel,
9. Atlas van Friesland,  
10. Homoseksualiteit en homocultuur, (het op drie na meest bekeken vlogbericht)
11. Internetdating homo's en beeldvorming,
12. Misverstanden rond Europese Unie en
13. Humanisme is niet het bestrijden van godsdienst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten