zaterdag 2 juli 2016

150. Nexit? Fryslânexit!

In de blogberichten 139 over het Oekraïne-referendum en 149 over een Brexit heb ik al aangetoond dat een referendum makkelijk gekaapt en gemanipuleerd kan worden. In dit blogbericht leg ik uit dat een referendum helemaal niet het toppunt van democratie is: integendeel! Het referendum lijkt democratisch maar is in werkelijkheid een bedreiging voor de democratie. Dat is met name het geval voor homo/lesbische en andere, grotere en kleinere, minderheden wereldwijd.

Nexit: Nederland uit de Europese Unie en een Fryslânexit?
Na het Brexit-referendum is het Verenigd Koninkrijk in grote problemen terecht gekomen. Zoals ik eerder in blogbericht 140 (Brexit? Schotland exit!) voorspelde, wil Schotland in de EU blijven en uit het Verenigd Koninkrijk stappen. Uit de uitslagen van het referendum blijkt dat de Britse bevolking tot op het bot verdeeld is, tussen jong en oud, tussen hoger en lager opgeleiden, en tussen Engelsen enerzijds en Schotten en de meeste Noord-Ieren anderzijds. Brexit blijkt een gevaarlijke splijtzwam die eerder het Verenigd Koninkrijk dan de EU bedreigt. Bovendien blijken de voorstanders van Brexit zeer verdeeld over de vraag hoe het dan wel moet.

Wie deze puinhoop overziet, vraagt zich wel af hoe een verstandig mens kan bepleiten dat Nederland dit slechte voorbeeld moet gaan volgen. Willen zij een Nexit? Zo is men in Friesland dankzij het EU-beleid ter ondersteuning van minderheden zeer voor de EU. Wil men dat Friesland het voorbeeld van Schotland gaat volgen? Een Fryslânexit? Wie de door de Nederlandse overheid bedreigde positie van Omrop Fryslân beziet, begrijpt heel goed dat zo maar de vlam in de pan kan vliegen.

Een referendum holt de democratie uit 
De ervaringen met referenda hebben laten zien dat de voorstanders democratie opvatten als de dictatuur van de meerderheid. Het recht van individuen en zelfgekozen minderheden wordt bedreigd om zin en vorm te geven aan het leven zonder het zelfbeschikkingsrecht van anderen aan te tasten. Mag een meerderheid beslissen dat Friezen geen Fries meer mogen spreken, humanisten in goden moeten gaan geloven, en mannen niet met mannen of vrouwen niet met vrouwen mogen trouwen?  Dictaturen van meerderheden walsen met vreselijke gevolgen over minderheden heen, zoals we in Turkije en Rusland kunnen zien.

Terecht wordt er op gewezen dat een Nexit een economische ramp zou zijn voor een land dat leeft van de wereldhandel. Maar tegenstanders van een Nexit zouden ook wat meer aandacht mogen besteden aan de ethische gevaren van referenda. Aan het tegen elkaar opzetten van ouderen en jongeren, van armen en rijken, van hoger en lager opgeleiden, van homo's en hetero's, van Randstedelingen en Friezen, om nog maar te zwijgen van het aanwakkeren van vreemdelingenhaat zoals Brexit in Engeland heeft gedaan.

Juist in een land waar de meeste mensen onder de zeespiegel leven, zou men verwachten dat men beseft dat polderen de enige manier van overleven is. Wie in zo'n land aanzet tot haat tussen meerder- en minderheden ondergraaft letterlijk het bestaan van een van de gelukkigste landen ter wereld. Hoe blind moet je zijn om in strijd met het welbegrepen eigenbelang te handelen? Welke kwalijke rol spelen sommige (a)sociale media daarbij? Daarover gaat mijn volgende blogbericht!
Naschrift. Dit blogbericht past in mijn serie van blogberichten over Friesland. Het best bekeken blogbericht over Friesland is nummer 33 over de Friese taalvrede. Binnen deze groep zijn ook de blogberichten 9 over Vlaanderen & Friesland, nummer 21 over It wrede paradys, nummer 81 over de Fryske taalfrede, nummer 114 over Identiteit als keuze en nummer 109 over Fryske taalfrede op 'e nij bedrige veel bekeken. De Fryske webside It Nijs.frl besteedde aandacht aan mijn blog, onder andere door in het Fries vertaalde blogberichten te plaatsen: Divagedrach tsjin Swarte Pyt wurket averjochts, Fryslân yn myn tinzen en Nexit? Fryslânexit!

De Fryske Nasjonale Partij wil dat er een onderzoek gedaan wordt naar het belang van de EU voor Friesland.  


Mijn memoires "Humanisme als zelfbeschikking, levensherinneringen van een homohumanist" zijn november 2016 uitgegeven bij de Papieren Tijger Breda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten