zaterdag 30 januari 2016

128. Homovluchtelingen

In Nederland hebben het COC en LGBT Asylum Support gewezen op tientallen voorbeelden van homovijandige uitingen tegen homovluchtelingen door medevluchtelingen. Hoe is dat homovijandig gedrag te verklaren en wat is er tegen te doen?

Zelfbeschikking
Deze asielzoekers komen uit culturen die het recht om zelf zin en vorm te geven aan het eigen leven niet of met moeite aanvaarden. Daarvan zijn vooral homoseksuelen, vrouwen en ongodsdienstigen het slachtoffer. Sommige migranten hebben kennelijk niet door dat de ellende in de landen van herkomst nu juist ontstaan is doordat mensenrechten geschonden worden. Het is dus van groot belang hen zo snel mogelijk duidelijk te maken dat zij hier niet welkom zijn als zij mensenrechten schenden. Terecht heeft minister Bussemaker besloten om asielzoekers voor te lichten dat homorechten gerespecteerd moeten worden als zij voor een verblijfsvergunning in aanmerking willen komen.

Onterechte kritiek
Deze verplichte homovoorlichting wordt door sommigen naïef genoemd omdat Nederland er eeuwen over gedaan zou hebben om tot gelijkberechtiging te komen en waarom zouden asielzoekers dat dan stel op sprong wel ineens moeten aanvaarden? Dit is een onzinnige redenering. Engelsen zijn al eeuwen gewend om links te rijden en moeten we daarom maar toestaan dat zij op bezoek in Nederland dus links kunnen rijden? Bovendien weet ik uit eigen ervaring dat de gedragsverandering jegens homoseksualiteit binnen één, mijn eigen, generatie heeft plaats gevonden. Het zijn juist de ontmoetingen met openlijke homo's en lesbo's geweest die homovijandige vooroordelen bij velen als sneeuw voor de zon deden verdwijnen. Daar is niets naïefs aan: het is een wereldwijde ervaring. Kijk maar naar de enorme groei van huwelijksgelijkberechtiging nadat Nederland op 1 april 2001 daarmee begonnen is.

Samen of apart
Er is nog een tweede probleem dat aandacht vraagt. Terecht stellen velen dat niet de gediscrimineerde homo's maar de homovijandige daders zouden moeten verhuizen en bestraft zouden moeten worden. Dat is een mooi beginsel maar dat werkt helaas in de praktijk niet zo omdat de daders meestal moeilijk te pakken zijn. In noodgevallen is het daarom terecht dat gemeenten veilige opvang voor homovluchtelingen verstrekken. Dat neemt niet weg dat de daders moeten beseffen dat zij hun kans op een verblijfsvergunning verspelen als dit homovijandig gedrag doorgaat. Bovendien is het noodzakelijk dat er vertrouwenspersonen komen voor homovluchtelingen.

Al vanaf de jaren zeventig wordt de Nederlandse homobeweging door sommigen verweten dat zij zich apart organiseert terwijl homo's toch zo graag willen integreren. Kennelijk is het niet tot iedereen doorgedrongen dat emancipatie nu eenmaal beter werkt als er eigen belangengroepen zijn. Zelforganisatie is immers een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde om vooruitgang te boeken. Dat geldt zeker voor homovluchtelingen die nog een hele weg te gaan hebben in ons overgeorganiseerde landje. 

Weer een mediamisser
Wie de media in de laatste maanden overziet die valt het op dat vrouwvijandig gedrag door asielzoekers aanzienlijk meer aandacht heeft gekregen dan homovijandig gedrag. En al heel weinig wordt de hierboven beschreven samenhang tussen die twee verschijnselen besproken. Dankzij het Humanistisch Verbond kreeg ook de wereldwijde vervolging van ongodsdienstigen nog even aandacht. Het zou de media sieren als zij niet blijven steken in het zo sappig mogelijk beschrijven van incidenten maar eens wat meer zouden kijken naar de achterliggende oorzaken en de voor de hand liggende oplossingen.



Naschrift. Zie voor meer voorbeelden van mijn kritiek op de media blognummer 80 over de World Press Photo 2014 en (in volgorde van populariteit) de blognummers 34 over Vijf misverstanden over democratie, 74 over Valse nichten, 63 over Mediamissers, 4 over Levensgevaarlijke preutsheid, 44 over Mediamanipulatie, nummer 56 over de Mediawet van schijnbare achteruitgang, 62 over Geschiedvervalsing, 111 over Columnist in de Gaykrant en 52 over Het monster Trotteldrom.  



Op 1 maart 2016 besluit de Tweede Kamer dat homovluchtelingen die belaagd worden door medevluchtingen eigen veilige opvang moet krijgen. VVD en CDA zijn daar tegen en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam sluit zich daarbij aan. Zijn standpunt wordt bekritiseerd door COC en PvdA.

Op 11 juli 2016 wordt bekend dat er vertrouwenspersonen voor homoseksuele asielzoekers in azc's komen.

Mijn memoires "Humanisme als zelfbeschikking, levensherinneringen van een homohumanist" zijn november 2016 uitgegeven bij de Papieren Tijger Breda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten