zaterdag 7 februari 2015

78. Homoseks en jongeren

Onlangs verscheen het onderzoeksverslag Jongeren en seksuele oriëntatie. Ervaringen van en opvattingen over lesbische, biseksuele en heteroseksuele jongeren (Den Haag 2015) van het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau. Het goede nieuws is dat de aantallen jongvolwassenen (16-25 jaar) die negatief denken over homo- en biseksualiteit tussen 2006 en 2013 zijn gedaald van 18% tot 6%. Ook scholieren (11-16 jaar) denken in 2013 positiever over homo- en biseksualiteit dan voorheen. Veel homo/bi/lesbische jongeren zijn nu open over hun seksuele voorkeur en hun naaste omgeving reageert bijna altijd positief op hun uit de kast komen. Van scholieren in het basisonderwijs heeft 67% en van die in het voortgezet onderwijs heeft 76% er geen moeite mee als hun vrienden homo, bi of lesbisch zouden zijn. Slechts 6% van alle ondervraagde jongeren vindt dat het huwelijk voor echtparen van gelijk geslacht moet worden afgeschaft. In lijn met mijn Mediawet van schijnbare achteruitgang werd er in de media vrijwel geen aandacht aan deze positieve ontwikkelingen besteed. Een goede uitzondering: "Jongeren positiever over homoseksualiteit".

Het slechte nieuws uit dit onderzoek is geen nieuws en kreeg dus ook geen aandacht: de homovijandigheid van een steeds kleiner geworden minderheid is nog altijd zo groot dat 40% van de homo/bi/lesbische jongeren te maken heeft gehad met negatieve reacties op hun seksuele voorkeur. Die waren voor 31% afkomstig van onbekenden. Dat ging dan voor 26% om vervelende vragen, voor 23% om grappen, voor 12% om uitschelden en voor 5% om bedreigingen. Homo/bi/lesbische jongeren die dergelijke negatieve ervaringen hebben meegemaakt, melden meer problemen te hebben en pogingen tot zelfdoding te hebben gedaan. Homo/bi/lesbische scholieren blijken wekelijks vier keer zoveel gepest te worden als heteroseksuele leerlingen (16% tegen 4%). Dit leidt tot meer geestelijke, lichamelijke, gevoelsmatige en gedragsmoeilijkheden. 

Gezien dit homovijandig klimaat in het onderwijs is het goed dat besloten is dat scholen verplicht homovoorlichting moeten geven. Des te verbazingwekkender is het dat enkele christelijke partijen zich blijken te verzetten tegen het overheidsbeleid om scholen ook voor homo/bi/lesbische leerlingen veiliger te maken. Zij zijn immers medeplichtig omdat juist de kerken in verleden en heden hebben bijgedragen tot het ontstaan van het huidige homovijandige klimaat. Daarom is het goed dat het jongerenorgaan Expreszo.nl homo/bi/lesbische scholieren heeft opgeroepen om aan hen door te geven als er geen of slechte homovoorlichting wordt gegeven. Zelforganisatie is de grondslag van emancipatie!Einde aan ontslaan van homo/lesbische docenten.

Mijn memoires "Humanisme als zelfbeschikking, levensherinneringen van een homohumanist" zijn november 2016 uitgegeven bij de Papieren Tijger Breda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten