zaterdag 30 augustus 2014

57. Blog meer dan tienduizend keer gelezen!

Nu mijn blog meer dan tienduizend keer is gelezen, biedt dat voldoende aan statistische gegevens om te bekijken voor welke onderwerpen mijn lezers de meeste belangstelling hebben. Hieronder staan de top tien aan thema's die mijn lezers gekozen hebben om te lezen: 1. Friesland, 2. humanisme, 3. mijn homoverleden, 4. democratie, 5. wereldwijde homovervolging, 6. Nederlandse cultuur wereldwijd, 7. onderwijs, 8. Amerika, 9. Rusland, en 10. de rol van de oude en nieuwe media. Deze volgorde vloeit voort uit de populariteit van de meest gelezen blogberichten. Per thema noem ik vervolgens de top drie aan meest gelezen blogberichten binnen dat thema, ook in volgorde van populariteit. Waar bekend, geef ik aan hoe lezers die berichten hebben gevonden.

Voor de wereldwijde spreiding van mijn lezers verwijs ik naar mijn blogbericht van 5 juli 2014 over de eerste verjaardag van mijn blog. Het blijkt dat vrijwel over de hele wereld mensen te vinden zijn die Nederlands kunnen lezen, met dank aan de 175 in veertig landen verspreide opleidingen Neerlandistiek.

1. Friesland
Een oorspronkelijke doelstelling van mijn blog is aandacht te besteden aan de "Nederlandse cultuur (maatschappij, taal, geschiedenis en aardrijkskunde) wereldwijd". Het is dan ook opvallend dat het verreweg meest gelezen blogbericht gaat over de Friese taalvrede. Dat is in iets gewijzigde vorm ook verschenen in de Leeuwarder Courant van 22 maart 2014 en (vertaald in het Fries) in It Fryske blêd Swingel van juni 2014. Die belangstelling is bij nadere beschouwing heel goed te begrijpen. Juist Friestaligen besteden veel aandacht aan de wereldwijde positie van de kleinere talen. Zie de 'webside' It Nijs, 'wrâldwiid nijs yn it Frysk'. Als het gaat om de toekomst van de kleinere talen kunnen Randstedelingen nog veel leren van Friezen, Vlamingen en Afrikaanstaligen. Tot de top drie rond dit onderwerp horen verder nog (ook mede dankzij It Nijs) de blogberichten over Vlaanderen & Friesland en It wrede paradys.

2. Humanisme
Het tweede meest gelezen blogbericht gaat over het overlijden van de wereldwijd bekende humanist en wegbereider van vrijwillige euthanasie Pieter Admiraal (1929-2013). Deze belangstelling voor dit bericht is mede te danken aan het Humanistisch Historisch Centrum en de Universiteit voor Humanistiek. Dat geldt ook voor het tweede gekozen onderwerp rond het thema humanisme over Piet Thoenes. Naar het derde humanistische onderwerp over Godsdienstwaanzin werd vooral met instemming verwezen op Facebook.

3. Mijn homoverleden
Het derde meest gelezen blogbericht gaat over Mijn eerste vriendje. Het homodeel van de voorpublicaties uit mijn memoires in wording blijkt de meeste aandacht te trekken. Tot de top drie hiervan horen ook Gerard Reve & Antoine Bodar en Homojeugd. Alle drie zijn vooral via Google gevonden.

4. Democratie
Het vierde meest gelezen blogbericht bespreekt Vijf misverstanden over democratie. Dat is vooral gevonden dankzij LinkTrailer. Tot de top drie rond het onderwerp democratie horen verder Het monster Trotteldrom en Europese Unie, voors en tegens.

5. Wereldwijde homovervolging
Het vijfde meest gelezen blogbericht is "No sex please, we're British". Tot de top drie van het onderwerp homovervolging horen ook Сочи 2014 (voornamelijk gelezen in Rusland en Oekraïne) en Oeganda-drama.

6. Nederlandse cultuur wereldwijd
In Frankrijk en België is het meest gekeken naar het zesde populaire bericht Handicapé par la francophonie. Dat was vooral dankzij Neerlandistiek.LinkTrailer. Dit geldt ook voor de andere twee blogberichten rond dit thema: Disadvantaged by English en Baie dankie!.

7. Onderwijs
Het zevende meest bekeken blogbericht was "Dachautje spelen". Dat bericht werd vooral gevonden via Google. Tot de top drie rond het thema onderwijs horen ook Gered door studentendecaan en Onderwijsverleden. De laatste dankzij het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO.

8. Amerika
Achtste in populariteit is het blogbericht over (Anti) Holland Mania & Nieuw Amsterdam, vooral gelezen in de VS. Dat geldt ook voor Hans Brinker and a finger in a leaking dike. Maar niet voor het derde Amerikaanse onderwerp Dangerous stamps! want dat werd het meest bekeken via Postzegelblog.

9. Rusland
Het meest bekeken in Rusland en Oekraïne waren de blogberichten over Rusland: Towards Russia With Love, Rusland, Cuba en China en KGB & CIA. Zij vormen de negende in populariteit onder de lezers.

10. Media
Als tiende thema eindigt de rol van oude en nieuwe media. Het meest bekeken rond dit onderwerp is Levensgevaarlijke preutsheid, gevolgd door Mediamanipulatie en als derde de Mediawet van schijnbare achteruitgang.

Alles bij elkaar genomen, gaat slechts minder dan tien procent van de lezersaandacht naar de voorpublicaties uit mijn memoires. Daarvan gaat de meeste aandacht naar alles wat met mijn homoseksualiteit te maken heeft en dat is zelfs veel meer dan de aandacht voor het humanistische en het onderwijsdeel tezamen.

Verreweg het minst gelezen blogbericht over mijn memoires is (schrik niet): Aan de dood ontsnapt... Bij zo weinig belangstelling voor mijn welbevinden vraag ik mij oprecht af of ik door moet gaan met deze voorpublicaties...

Meer dan negentig procent van de aandacht gaat naar actualiteiten. De belangstelling is ongeveer even groot voor de thema's homoseksualiteit, Nederland wereldwijd, Friesland en de gezamenlijke overige onderwerpen. Wel valt op dat blogberichten over actualiteiten die verwijzingen bevatten naar mijn persoonlijke ervaringen uit het verleden meer lezers trekken, vooral als het over homoseksualiteit gaat.

Mijn vraag aan de lezers is nu of ik door moet gaan met de voorpublicaties uit mijn memoires in wording. Antwoorden graag via robtielman46@gmail.com.
Naschrift: de zoekmachine van Google blijft verbazen. Zo tikte iemand in: naaktstranden frans overzee gebie. Er komen veel tikfouten voor onder de gebruikte zoektermen die leiden naar mijn blog. Dat kan er op wijzen dat sommige zoekers het Nederlands nog niet goed beheersen. Wie die zoektermen zo intikt bij Google die komt uit op Rob Tielman blogt: november 2013. En wie dat aanklikt die komt terecht bij 22. Nieuw Holland & Nieuw Zeeland. Maar daar zijn die trefwoorden helemaal niet te vinden! Het blijkt dat de zoekmachine van Google alle blogs van die maand op één hoop gooit en de laatste pakt. Overigens: de naaktstranden (in de VS) zijn wel te vinden in Dangerous stamps! maar dat gaat kennelijk boven de pet van de zoekmachine...

Mijn memoires "Humanisme als zelfbeschikking, levensherinneringen van een homohumanist" zijn november 2016 uitgegeven bij de Papieren Tijger Breda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten